pátek 10. června 2011

In my mind it´s all different anyhow

Vlastně to byla náhoda. Jenomže náhody neexistují. A málokdy se dějí ve čtyři hodiny ráno na rozespalé Stockholmské ulici. Každopádně tohle se skutečně stalo. Náhoda, osud...jedno z těch znamení, které jsme neminuli. Proto jsme si toho plakátu s nápisem Johnossi všimli.

Pátek 13. května. Stockholm. Švédsko. A my.

Spěcháme na ranní autobus po několikahodinnovém čekání na zpožděné letadlo a po hrůzu nahánějícím letu. Jsme tady, abychom viděli koncert Sugarplum Fairy v klubu Debasser. Speciální a jediný koncert tohoto léta. A najednou se na nás dívá ten plakát Johnossi, jakoby nic. Jakoby snad na sobě neměl napasané dnešní datum. Jakoby se nekonal přímo tady. A dnes.  
Teprve v tu chvíli mi dochází, že vím o koncertě Johnossi na Gröna Lundu a že ani trochu nechápu jak mi mohlo ujít datum. Možná proto, že bylo nemožné dostat se na tenhle koncert, moje podvědomí se ho rozhodlo ignorovat. Jen díky tomu se Gröna Lundský koncert mohl proměnit v tuhle souhru okolností. V jedno dechvyrážející zjištění nalepené na zeď Stockholmského domu.

Tak jsme se dostali na koncert Johnossi.

Zábavní park Gröna Lund otevírá ve tři hodiny odpoledne. Snadno se k němu dostanete lodí ze Slussenu jedoucí směrem na Djurgården. Na palubě lodi fouká studený vítr a schyluje se na déšť. Čas zabíjíme ve Vasově muzeu a nevěříme, že by se nám opravdu mohlo podařit koupit si lístek na Johnossi koncert jen několik hodin před jeho začátkem. 

Na většinu koncertů se člověk chystá několik měsíců, aby potom několik hodin čekal v zimě nebo úporném vedru na místě činu, jen aby potom mohl stát v první řadě. 


Tenhle koncert jsme neplánovali ani trochu. Ještě hodinu před začátkem jsme obědvali v kýčovitém Švédském domečku na Stockholmském předměstí. A stejně jsme zažili něco nezapomenutelného. Doslova.

Zdá se, že celý Stockholm jede na Gröna Lund, tramvaj je plná mladých lidí, ale my se přesto stavíme do první řady. I když na kraji, rozhodně si nestěžujeme. Pod obrovským nápisem Johnossi, stojíme a čekáme, aniž bychom před pár hodinami měli tušení, že je ještě dnes uvidíme.

Surrealistický pátek třináctého.


Celý koncert trval hodinu a půl. Nechyběly skladby jako No Last Call, Roscoe, What´s the point, Sickness, Maverics, Bobby, There´s a lot of thing to do before you die, Deat End....a Summerbreeze...♥

Celý koncert byl dokonalý. Johnossi, Děkuju. It was actually a coincidence. But there´s no coincidence in the world. Especially not at four a.m. at a sleepy Stockholm street. Anyway this did happen. A coincidence, a fate… one of those signs we didn´t miss. That´s why we did notice the poster with Johnossi written on it.

Friday, 13th May. Stockholm. Sweden. And us. 

We hurry for a morning bus after several hours of waiting for a delayed plane and after a terrifying flight. We´re here to see a Sugarplum Fairy concert in the Debasser club. Special and unique concert of this summer. And suddenly the Johnossi poster is watching us, as if it was normal. As if there wasn´t today´s date on it. As if it didn´t take place right here. And today.

At that moment I realize I´ve known about the Johnossi concert at Gröna Lund and that I have no idea how I could have missed the date. Maybe because it was impossible to get to this concert, my subconsciousness decided to ignore it.  That´s the only way how Gröna Lund concert could have turned into this serie of accidental circumstances.  To one breathtaking discovery glued-on to a wall of a Stockholm house. 

That´s how we got to a Johnossi koncert.


Gröna Lund fun fair opens at 3 p.m. You can easily get there by boat parting from Slussen going towards Djurgården. On the board a wind is blowing and it looks it´s going to rain. We´re killing time in Vasa museum and we can´t believe that we really could buy a ticket for the Johnossi concert just few hours before its beginning.

To most concerts you prepare for months to wait several  hours in cold or scorching weather at the venue to achieve the front row place. 


We didn´t plan this concert at all. Just one hour before the beginning we were having lunch in a fairy-tale-Swedish house in Stockholm suburbs. And we experienced something unforgettable anyway. Literally.

It seems all Stockholm is heading towards Gröna Lund, the tram is full of young people and in spite of that we get to the front row. Though it´s at a side, we don´t complain at all. We´re standing under a huge Johnossi inscription, waiting, despite not having an idea about seeing them today just a couple of hours before.

A surrealistic Friday the 13th.


The concert took an hour an half. We heard No Last Call, Roscoe, What´s the point, Sickness, Maverics, Bobby, There´s a lot of thing to do before you die, Dead End....and Summerbreeze...♥

The whole concert was perfect. Thank you, Johnossi.


Žádné komentáře:

Okomentovat